top of page

Balanse i det bergenske boligmarkedet

Mens det i Oslo er en betydelig nedgang i antallet igangsettelser, så holder antallet igangsatte nye boliger i Bergen og Hordaland seg stabilt.

Per Jæger hos Boligprodusentene.

– Salget i 2019 holder seg ganske likt med 2018, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. For perioden januar til september er det solgt 1 prosent færre boliger enn i samme periode i 2018. Nasjonale tall viser imidlertid at igangsettingene viser en nedgang. For perioden januar til september er det igangsatt 13 prosent færre boliger enn i samme periode i 2018. Igangsettingen i 3. kvartal var 18 prosent lavere enn i tredje kvartal 2018.

De siste 12 månedene er det solgt 27 115 boliger, og igangsatt 27 144 boliger. Det er spesielt svak igangsetting av leiligheter som gjør utslag med en nedgang på 20 prosent så langt i år, mens eneboliger og småhus er ned 5 prosent og 3 prosent. Trenden fortsetter med nedgang i salget av eneboliger. Det selges og igangsettes nå om lag 25 prosent færre eneboliger enn det som var normalt for få siden.

Igangsettingen siste 12 måneder viser at Oslo ligger 31 prosent under beregnet boligbehov, mens Buskerud ligger 15 prosent under. Igangsettingen er i balanse for Akershus, Hordaland og Trøndelag, mens Rogaland ligger 31 prosent over beregnet behov.

– Moderat salg og svak igangsetting viser et avdempet boligmarked. Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil svekke tilførselen av nye boliger og bør ikke gjennomføres, sier Per Jæger.

bottom of page