Bo i Bergen skal kåre regionens beste boligprosjekt

Bo i Bergen setter fokus på boligkvalitet, bærekraft og arkitektur. Gjennom en uavhengig konkurranse vil vi derfor kåre det beste nye boligprosjektet i regionen. Du kan nominere ditt favorittprosjekt nå. Fristen for å nominere ditt favorittprosjekt er 28. august.

BERGENS BESTE BOLIGPROSJEKT: Bo i Bergen vil synliggjøre de beste boligprosjektene i bergensregionen. Derfor vil vi nå kåre regionens beste boligprosjekt.

– Vi trenger å løfte frem diskusjonen om hva som er god boligkvalitet og hva som er gode boliger. En pris for beste boligprosjekt kan bidra til å sette fokus på dette, sier juryleder og seniorarkitekt hos Byarkitekten i Bergen, Tina Larsen.

Hun forteller at ny KPA, den helt ferske Arkitekturstrategien og flere andre nye kommunale strategier har store ambisjoner om å endre boligproduksjonen i regionen i en mer klimavennlige og sosialt bærekraftig retning. – Dette gir store muligheter til å tenke nytt i boligproduksjonen og til å undersøke hvordan nye fortettingsprosjekter i større grad kan bidra til å skape sosialt bærekraftige boligområder og samtidig ivareta boligbehovet for barnefamilier, sier Larsen.

Kan løfte diskusjonen om kvalitet Byggene vi bygger påvirker livene våre. Det er derfor av stor betydning hvordan utbyggere planlegger for samhandling og bomiljø. – Et godt prosjekt kan bidra til økt tilhørighet, stolthet og livskvalitet for mange. De utviklerne som tar dette ansvaret på alvor bør få anerkjennelse for det, sier Larsen. Hun tror en kåring av det beste boligprosjektet kan være med å sette i gang en diskusjon om hva som er gode boliger, lage offentlig debatt som inviterer innbyggerne med i samtalen med utbyggere, kommunen og arkitektene. – De beste løsningene finner vi ofte sammen. Boligprosjekter som svarer på de rette spørsmålene skaper bomiljøer som bygger samfunn og vil slik kunne danne mer sosialt bærekraftige boligmiljøer. Jeg håper at en slik pris vil kunne være med å bidra til at boligutviklerne strekker seg enda lengre med tanke på boligkvalitet og sosial bærekraft, sier Larsen.

Målet med den nye arkitekturstrategien er at arkitektur skal være et sentralt verktøy for å styrke Bergen som en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. Vi kaller denne satsingen Arkitektur +. Disse ambisjonene gjelder også for boligarkitekturen. Arkitektur av høy kvalitet og vakre byomgivelser bidrar til å posisjonere Bergen som et attraktivt sted å bo og arbeide, noe som styrker byen i konkurranse med andre byer når det gjelder tilflytting av både nye beboere og forsknings- og næringsaktører.

Nominer ditt prosjekt Det eneste kriteriet som må oppfylles for å nominere et prosjekt er at det er ferdigstilt i perioden 2017 og frem til og med første halvår 2019. Prosjektet må ha beliggenhet i Stor-Bergen, det vil si Bergen eller i en av kommunene som grenser til Bergen. Send navn på prosjektet, samt en begrunnelse til hvorfor du mener dette er et prosjekt som fortjener å gå av med tittelen ”Bergens beste boligprosjekt”. Begrunnelsen kan gjerne ta utgangspunkt i punktene i den nye Arkitekturstrategien til Bergen kommune. https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00350/Arkitektur_og_byfor_350956a.pdf

Les vedtektene til Bo i Bergens Boligpris her

Nominasjoner kan sendes til torgeir@boibergen.no

Fristen for å nominere ditt prosjekt er 28. august.

Bo i Bergen er et nettsted som skriver om nyboligmarkedet i bergensregionen. 

Ansvarlig utgiver og redaktør:
Torgeir Hågøy - 99 74 71 71 torgeir@boibergen.no

Abonnér på vårt nyhetsbrev

  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon

© 2020 / Bo i Bergen