Boligprodusentene blir BoiBergen-partner

Boligprodusentene ser på Bo i Bergen som en viktig arena for å fronte sine medlemmers boligpolitiske synspunkter. Derfor har de valgt å bli med som partner av arrangementet.


Boligprodusentenes Forening er landets ledende interesseorganisasjon for seriøse boligutviklere. Jøns Sjøgren forteller at de ser på BoIbergen som et spennende initiativ og derfor ønsket å være med som partner.

– Vi ser på BoiBergen som et spennende initiativ og en mulighet til å komme i bedre dialog med politikere og planmyndigheter i Bergen, sier markedssjef hos Boligprodusentenes Forening, Jøns Sjøgren.

Forutsigbare rammebetingelser Boligprodusentenes Forening er landets ledende interesseorganisasjon for seriøse boligutviklere. Foreningen har nærmere 800 medlemsbedrifter, mange av dem i bergensregionen. BoiBergen arrangeres i Grieghallen 3. og 4. mai. Arrangementet er en kombinert nyboligmesse og boligutviklingskonferanse. Målet med konferansen er å inspirere, men også sette fokus på rammebetingelsene til boligutviklerne i byen. – Som bransjeforening jobber vi hele tiden for å oppnå forutsigbare rammebetingelser for våre medlemmer. Vi har mange medlemmer i bergensregionen, og følger derfor godt med på det som skjer i byen. Vår bekymring er at mange boliger ikke blir bygget på grunn av fokuset på knutepunktsutvikling, noe som kan føre til at boligproduksjonen ikke holdes på et ønsket nivå, sier Sjøgren. Han forteller at de derfor ønsker å være med å utvikle programmet for konferansen, slik at det treffer, men også inspirerer deres medlemmer på en best mulig måte. – Et av våre fokusområder er at det må bygges nok boliger for folk flest. Her spiller kommunenes krav til utbyggerne en sentral rolle. Hva de pålegger av rekkefølgekrav og ekstrakostnader påvirker boligprisene direkte, og i mange tilfeller fører kravene til at boligene ikke blir for ”folk flest”, sier Sjøgren.

Bedre boliger, for folk flest Ambisjonen med nyboligmessen er å vise frem bredden i det bergenske nyboligmarkedet. Flere av regionens og landets ledende boligutviklere er med som partnere og utstillere, og det jobbes nå aktivt med å få med flere utstillere. – Ambisjonen er at dette skal være en messe som viser frem bredden i nyboligmarkedet i regionen. Her skal de som drømmer om å kjøpe ny bolig få oversikt over hva som finnes i markedet og slik finne sin drømmebolig. Samtidig håper vi at boligutviklingskonferansen kan bidra til å inspirere både boligutviklere og politikere, slik at de sammen kan utvikle enda bedre boliger i Bergen, for folk flest, sier initiativtaker til BoiBergen, Torgeir Hågøy. 

Bo i Bergen er et nettsted som skriver om nyboligmarkedet i bergensregionen. 

Ansvarlig utgiver og redaktør:
Torgeir Hågøy - 99 74 71 71 torgeir@boibergen.no

Abonnér på vårt nyhetsbrev

  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon

© 2020 / Bo i Bergen