Dette prosjektet ble kåret til Bergens beste nyboligprosjekt

1912 av BOB trakk det lengste strået og ble i går kåret til regionens beste nyboligprosjekt.

1912: BOBs prosjekt, 1912, fikk Bo i Bergens første nyboligpris.

– Boligprosjektet 1912 i Damsgårdssundet vinner fordi dette er et vellykket leilighets- og townhouseprosjekt som har gode boliger for ulike beboergrupper, særpreget arkitektur som skaper merverdi for nærmiljøet og som setter en ny retning for arkitektur som pådriver for byutviklingen i Bergen, sa juryleder, Tina Larsen.

Hun forteller at juryen blant annet har lagt vekt på at prosjektet har private og felles takhager som legger til rette for økt samhandling mellom beboerne, noe som kan styrke sosial bærekraft.

– Det at boligprosjektet har matbutikk, restaurant og barnehage bidrar til å gjøre det attraktivt for barnefamilier å etablere seg i byen. Vi syns at prosjektet er vakkert, særpreget, inkluderende og grønt, sa Larsen. Om prisen Bo i Bergens nyboligpris deles ut til prosjekter ferdigstilt i perioden 2017 til og med første halvår 2019. For fremtiden skal prisen deles ut til prosjekter ferdigstilt fra 31. juni foregående år og frem til og med 31. juni samme år. Prisen deles ut til konkrete, realiserte nyboligprosjekter, i bergensregionen. Med bergensregionen menes Bergen kommune og kommuner som grenser til Bergen.  – Etter å ha fått inn mer enn ti nominasjoner til prisen har juryen gått gjennom alle og plukket ut tre toppkandidater. Utvelgelsen er gjort, basert på generelle bo- og boligkvaliteter, romlige og funksjonelle kvaliteter og hvordan prosjektet bidrar til å skape gode møteplasser, god byutvikling og sosial bærekraft, sier Larsen. Prosjektene er også vurdert på i hvilken grad de bidrar til å svare på målene i Bergen Kommunes arkitekturstrategi, «Arkitektur +». Mange gode nominasjoner

Bo i Bergen fikk inn mange svært gode nominasjoner som viser bredden i nyboligmarkedet. – Her var det alt fra store leilighetsprosjekter til mindre rekkehus- og tomannsboligprosjekter. Det var ikke enkelt å komme frem til hvilke tre prosjekter som skulle være på topp, men juryen var relativt samstemt om hvilke tre prosjekter som skulle gå videre til nominasjon, sier Larsen. Når det gjelder valg at vinner, var vi i utgangspunktet ikke helt enige, fordi dette er tre svært forskjellige prosjekter, men også svært gode og interessante prosjekter. – De ulike prosjektene kunne egentlig ha vunnet hver sin kategori, dersom vi hadde hatt det. De ville alle kunne ha vært hederlige vinnere, sier Larsen. I tillegg til 1912 var Helgetun av GC Rieber Fondene nominert. Det var også rekkehus-prosjektet Kronstadveien 20. Helgetun-prosjektet fikk mye skryt for sin nytenkende idé for å være et spennende og nytenkende pionerprosjekt som tar livskvalitet på alvor. Boligprosjektet i Kronstadveien er på sin side et flott eksempel på en ekstrem fortetting i et allerede tett bebygd område, en type utbygging vi ønsker oss mer av fremover. Til syvende og sist var det altså 1912 av BOB som trakk det lengste strået. Fakta om 1912: Utbygger: BOB Arkitekt: TAG Arkitektur Entreprenør: Betonmast

Bo i Bergen er et nettsted som skriver om nyboligmarkedet i bergensregionen. 

Ansvarlig utgiver og redaktør:
Torgeir Hågøy - 99 74 71 71 torgeir@boibergen.no

Abonnér på vårt nyhetsbrev

  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon

© 2020 / Bo i Bergen