Fremtidens boligmarked – et comeback for kollektivet?

Stadig høyere boligpriser gjør at nye boformer tvinger seg frem. Vil vi i fremtiden se et comeback for kollektivet?

Co-living: Er co-living det neste store i boligmarkedet? På Bo i Bergen får du svaret.

Co-living er et ord vi trolig kommer til å høre mye om fremover. Det handler i bunn og grunn om at man deler en del av boligen med andre beboere, i praksis er moderne kollektiv. 

– Man har for eksempel en del som er privat, og så en del av boarealet som er felles mellom alle beboerne, sier Katie Hagen fra selskapet Context. 


Arkitektselskapet jobbet i krysningspunktet mellom arkitektur og sosial bærekraft. Co-living er en utvikling som tvinger seg på grunn av stigende boligpriser, men også på grunn av at stadig flere lever alene. Derfor ser vi nå at det over hele verden popper opp slike co-living-steder. Gjennom forskningsprosjektet "Shared Living" har Katie satt seg grundig inn i fenomenet. Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i tre konkrete utbyggingsprosjekter for å teste ulike typer delte boformer og kartlegge kvaliteter, barrierer og løsninger.

– En ting som er vesentlig for om co-living fungerer godt samfunnsmessig, er om de aktuelle beboerne har vært med i designprosessen eller ikke. Det er mange gode eksempler på co-housing som er velfungerende communities, men dessverre også en del dårlige, hvor utbyggingen er rent spekulativ. Dette gjelder spesielt i med høye boligpris, som for eksempel London, sier Katie.

Formålet med forskningsprosjektet er å etablere ny kunnskap og nye eksempler som kan bidra til å videreutvikle delte boformer i Norge. Katie Hage er en av foredragsholderne på Bo i Bergen Boligkonferanse. Spørsmålet er – vil vi se et comeback for kollektivet? 

I Bergen er nok det nærmeste vi kommer GC Rieber Fondene sitt prosjekt i Sædalen. Her har de utviklet seniorboliger, hvor de har lagt til rette for samhandling mellom beboerne. Bjart Nygaard fra GC Rieber kommer også på Bo i Bergen og forteller om prosjektet og hvordan de tenker i forhold til seniorer og boligpolitikk.

Bo i Bergen er et nettsted som skriver om nyboligmarkedet i bergensregionen. 

Ansvarlig utgiver og redaktør:
Torgeir Hågøy - 99 74 71 71 torgeir@boibergen.no

Abonnér på vårt nyhetsbrev

  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon

© 2020 / Bo i Bergen