top of page

Nyboligsalget stuper - krever krisetiltak fra Husbanken

Salgstallene for mars viser en nedgang på 47 prosent i boligsalget sammenliknet med mars i 2019.

Per Jæger, Boligprodusentene

I en fersk preessemelding fra Boligprodusentene kommer det frem at nyboligsalget faller dramatisk sammenlignet med i fjor. – I tillegg vet vi at for hvert nytt boligsalg som gjøres nå, blir en annen boligkontrakt kansellert eller boligbyggingen blir utsatt. Dette betyr at netto oppdragsinngang for nye boliger er negativ eller tilnærmet lik null. Husbankens rammer må utvides til 25 milliarder kroner nå, sier administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger.


I pressemeldingen skriver Boligprodusentene at Norge gikk inn i unntakstilstanden som følge av statlige smitteverntiltak med et lavt boligsalg. Jæger forteller at sysselsettingen blir vanskeligere for hver uke som går med fortsatt stor usikkerhet hos både forbrukere og banker. – Det tar tid å etablere den nye normaliteten. I påvente av dette må Husbanken rigges med tilstrekkelige midler for fortsatt sysselsetting og boligforsyning ut over høsten. Dersom vi fortsetter i den takten vi har nå, så viser senarioer at vi vil halvere igangsettingen vi innen årets slutt, og flere bedrifter vil gå tom for oppdrag før den tid. Da er det kort vei til oppsigelser og konkurser, skriver Jæger.

Helt siden gjenoppbyggingen etter krigen har Husbanken fungert som en solid merkevare. Sist Husbanken ble brukt som boligpolitisk tiltak under finanskrisen i 2008, og var også den gangen et treffsikkert virkemiddel for å finansiere nye boliger og sikre sysselsettingen. Husbanken innebærer ingen netto kostnader for staten, og Husbanken vil være attraktiv hos forbrukere som vil og kan kjøpe ny bolig. Det tar tid å få på plass nye regler for lånene, tilpasse boligprosjekter til kravene og markedsføre nye boliger med Husbankfinansiering. Derfor er det viktig med beslutning om Husbanken nå! Det er ingen nedside ved å bruke Husbanken. Hvis Husbanken først skal brukes siden, kan det være for sent og føre til tap av bedrifter som går konkurs, tap av sysselsetting og med økt risiko for en uønsket fremtidig prisvekst.

Tallene for 1. kvartal 2020 er: Salget av nye boliger i mars var svært lavt og 1. kvartal 2020 endte 25 prosent under samme kvartal i fjor, mens salget i mars lå hele 47 prosent under salget i mars i 2019. Resultatene for 1. kvartal viser en nedgang i salget for samtlige boligtyper med eneboliger 19 prosent under fjoråret, småhus 33 prosent under fjoråret og leiligheter 24 prosent under 1. kvartal for 2019.

Igangsettingen i 1. kvartal endte 4 prosent under tilsvarende kvartal i 2019, mens igangsettingen for mars i 2020 var høyere enn for mars 2019. Igangsettingen etter 1. kvartal viser en nedgang på hhv. 24 prosent og 22 prosent for eneboliger og småhus og en oppgang på 25 prosent på leiligheter hittil i år.


bottom of page