OBOS gir én million til beste miljøtiltak

OBOS trapper opp innsatsen for miljøet. Fra neste år skal OBOS-prisen gå til det boligselskapet som har gjort mest for miljøet.

Miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS kan love én million til vinneren. Foto: Nadia Frantsen

I 30 år har OBOS delt ut pris for beste rehabilitering i et boligselskap. Fra neste år endres kriteriene for OBOS-prisen til å handle om bærekraft, og premien økes fra 200.000 kroner til én million. Vinneren av «OBOS Bærekraftpris» blir det boligselskapet som har gjennomført det største miljøløftet.

– Det haster med å gjøre tiltak for å nå målene i Paris-avtalen, og OBOS ønsker å øke innsatsen for å gjøre eksisterende bebyggelse mer bærekraftig. Den nye OBOS-prisen blir ett av mange tiltak for å påvirke i positiv retning. Dagens bebyggelse vil trolig utgjøre 80 prosent av bygningsmassen i 2050, og til sammen kan boligselskapene utgjøre en betydelig forskjell hvis mange bidrar med små og store tiltak, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

Hun er spent på hvor mange kandidater det blir det første året, men tror at vi fremover vil se stadig flere boligselskap som investerer betydelige midler i miljøtiltak.

– Mye kan gjøres for å redusere energibruken til drift. Og ved rehabilitering kan man velge de mest energieffektive og holdbare løsningene – selv om det kanskje blir en ekstrakostnad. Det handler om å redusere energibruken og sikre byggene for fremtiden, som å lage gode løsninger for håndtering av overvann.

Kriterier

Kandidater til OBOS-prisen må vise til en betydelig forbedring på ett eller flere av følgende områder:

-          Redusert energiforbruk

-          Redusert CO2-avtrykk

-          Grønn mobilitet

-          Redusert klimarisiko

-          Redusert vannforbruk

-          Sirkulærøkonomi

-          Tilrettelegging for bedre arealbruk og økologi

-          Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering

-          Redusert forurensning

– Vinneren blir kåret etter en totalvurdering, og energireduserende tiltak vil bli særlig vektlagt. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid, sier Birgitte Molstad.

Søknadsfristen er 2. mars. Mer info om kriteriene og søknadsskjema ligger på obos.no/obos-prisen.

Bo i Bergen er et nettsted som skriver om nyboligmarkedet i bergensregionen. 

Ansvarlig utgiver og redaktør:
Torgeir Hågøy - 99 74 71 71 torgeir@boibergen.no

Abonnér på vårt nyhetsbrev

  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon

© 2020 / Bo i Bergen