top of page

Planlegger 1500 boliger i Eidsvåg

Rexir har store planer i Eidsvåg. Samlet kan planene bety 1500 nye boliger.

STORE PLANER: Rexir står bak det som kan bli et av de største boligprosjektene i Bergen.

Jan Olav Jørgensen, Tore Andersen og Bjørn Østbø planlegger rundt 1500 nye boliger på den gamle Gilde-tomten i Eidsvåg. Boligprosjektet skal sikre utsikt til fjorden, fri tilgang til byfjellene og Jordalsvatnet og blir liggende rett på bybanestoppet. Prosjektet ble lansert på Eiendom2019, som ble arrangert i går.

Håkon Iversen i rådgivningsfirmaet Cowi fortalte om planene på konferansen.

– Eidsvåg har en trafikkmaskin som må løses. I kommunedelplanen forutsetter man at områdene rundt skal fortettes, og byfortetting i Eidsvåg innebærer en økning i antall boliger. Men da må man fjerne støyen fra E39. Prosjektet har på mange måter løst det ved å legge E39 i en kulvert under bakken, sier Iversen, skriver EstateVest.

Filip Rygg er daglig leder i Rexir Holding og har ansvar for prosjektet. Han forteller at utviklerne sammen med rådgivere i Multiconsult, Cowi og Link har utarbeidet en veiløsning og sammenheng med bane og sykkel.

– Eidsvåg og Åsane fortjener å være mer enn asfalt, trafikk og støy. Våre planer er i tråd med kommuneplanene over mange år, byrådets fortettingskart, overordnede statlige føringer for fortetting langs aksene og byrådsplattformen, sier Filip Rygg til BA. Prosjektet er ett av Bergens aller største prosjekter og samlet kan det romme nærmere 200.000 kvadratmeter nye arealer. Planene ble presentert for byrådsleder og byråd for byutvikling sist fredag, og planprogrammet (uten veiløsningen) er allerede godkjent administrativt. Nå avventer utviklerne den politiske behandlingen, skriver EstateVest.

bottom of page