top of page

Profier kjøper stort i Sandviken

Profier har sikret seg en av de mest attraktive utviklingstomtene i Bergen. De ser for seg å utvikle mellom 600 og 800 boliger på tomten.

SKAL BLI BOLIGER: Profier ser for seg å utvikle flere hundre boliger på Hegreneset.

– Boligmarkedet blir stadig mer selektivt. Skal vi være en stor aktør i Bergen må vi sikre oss de beste tomtene. Derfor har vi kjøpt mer eiendom i Sandviken, sier ansvarlig for Profiers kontor i Bergen, Gaute Henriksen, i en pressemelding. Tomten de har kjøpt er det store indsutriområdet Hegrenset. Tomten er på ca 50 mål. De har i tillegg kjøpt de resterende 50 prosentene i selskapene som eier utviklingseiendommene mellom Måseskjæret og Elsesro Brygge. Her har Profier over flere år vært utvikler og samarbeidspartner med Rolf Olsen Eiendomsselskap AS. Rolf Olsen-boden og Grønlandsboden med Mowi som leietaker medfølger også i handelen.

Selger av samtlige eiendommer er Rolf Olsen Eiendomsselskap AS. Kjøpene gjennomføres i samarbeid med Storm Eiendom AS som er Profiers samarbeidspartner i Bergen. Akershus Eiendom var rådgiver for Rolf Olsen Eiendoms- selskap AS ifm. salget. I den nordlige delen av Hegreneset står enkle industribygg som forutsettes revet. I området står også «Krutthuset» fra 1807 som skal bevares. Eiendommene på nordsiden har en fantastisk beliggenhet med et stort boligpotensial.

På den sørlige delen av Hegreneset domineres landskapet av en kornsilo med over 50 meters høyde. På tomten er det også bevaringsverdig bygningsmasse med pakkhus helt tilbake til 1760. Her er spennende muligheter for gjenbruk av bygg og et betydelig potensial for nye boliger i samspill med det som skal bevares. Hvor mange boliger som kan utvikles på området sier ikke pressemeldingen noe om, men Henriksen estimerer et sted mellom 600 og 800. – Hvor mange boliger vi kan bygges avhenger av en del verneverdig bygningsmasse. Det er en del bygg som må tas vare på, men disse kan også bli til boliger. Avhengig av miksen ser jeg for meg mellom 600 og 800 boliger, sier Henriksen. Hvor mye de har betalt for tomten sier pressemeldingen ingenting om, men vi snakker trolig i størrelsesorden over 250 millioner kroner.

bottom of page