Skal være fordelaktig å gå for grønne boliger

Boligbransjen bør og kan bli enda mer bærekraftig. Derfor vil DNB gjerne være med å motivere utviklerne i en grønnere retning.

Ole Marius Nygaard er ansvarlig for grønn eiendom i DNB: Han kommer til Bo i Bergen for å snakke om hvilke muligheter boligutviklerne har for finansiering i forbindelse med grønne boligprosjekter.

– Vi skal bistå både byggherrer og boligkjøpere med finansiering. Der det er en grønn tråd skal alle involverte kunne se at det også er en finansieringsfordel, det  være seg låneutmåling eller det prisintervall en oppnår sier ansvarlig for grønn eiendom hos DNB, Ole Marius Nygaard.

Nygaard er en av foredragsholderne på Bo i Bergen Boligkonferanse. Er du opptatt av hvordan du fa finansiering til et grønt boligprosjekt bør du sjekke ut programmet og melde deg konferansen. Finansiering er en avgjørende faktor i alle utviklingsprosjekter. I markedet for næringseiendom er det nå stadig strengere krav til prosjektene, og mange banker vil etter hvert vegre seg for å finansiere nybyggprosjekter som ikke har en grønn profil. Videre vil eldre bygg som vanskelig lar seg oppgradere ligge an til å oppnå lavere låneutmåling, fordi attraktiviteten i leiemarkedet for disse byggene er raskt synkende. Den samme utviklingen vil man også se i nyboligmarkedet. Forbrukerne vil etter hvert bli opplyste og kunnskapsrike og med det etterspørre kvaliteter som kun sertifiserte- eller svanemerkede boliger kan levere.

– Fremmedkapital er en viktig premissgiver i markedet for eiendom. Kan vi bidra til å trekke boligmarkedet i en grønnere retning, så er det en oppgave vi skal utføre med både glede og ydmykhet, sier Nygaard.

Han legger til at det å bygge grønne boliger i bunn og grunn bare handler om sunn fornuft. – Vi ønsker alle å leve livene våre i et miljø med gode og godt dokumenterte kvaliteter. Grønne nybyggprosjekter vil derfor ha høy prioritet hos oss fremover, sier Nygaard. 

Bo i Bergen er et nettsted som skriver om nyboligmarkedet i bergensregionen. 

Ansvarlig utgiver og redaktør:
Torgeir Hågøy - 99 74 71 71 torgeir@boibergen.no

Abonnér på vårt nyhetsbrev

  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon

© 2020 / Bo i Bergen