top of page

Solon Eiendom kjøper Kruse Smith Eiendom

Osloselskapet Solon Eiendom kjøper Kruse Smith Eiendom og tar dermed også over selskapets boligprosjekt i Bergen.

Styreleder Sissel Leire i Kruse Smith AS og administrerende direktør Stig L. Bech i Solon Eiendom ASA. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

– Selskapet har en tomtebank med svært gode beliggenheter, en jevn produksjon i alle markedene og en stab med høy kompetanse. Totalt passer dette kjøpet svært godt inn i vår vekstambisjon, sier administrerende direktør i Solon Eiendom, Stig Bech. Han legger til at de er interessert i de store byene - med Stavanger øverst på listen. – Men vi synes også det er interessant å få et lite innblikk i Bergen, sier Bech til Bo i Bergen. Et av Kruse Smith Eiendoms prosjekter ligger altså i Bergen, nærmere bestemt Paradisalleen som de utvikler sammen med Vestenfjeldske eiendom.

– Kjøpet av KSE styrker vår posisjon i markeder der vi allerede er etablert, og gir oss fotfeste i deler av Sør-Norge hvor vi ser stort potensiale for ekspansjon. Samlet forsterker transaksjonen Solons posisjon som arkitektur- og kvalitetsorientert boligutvikler i noen av Norges største markeder, sier Bech.


I børsmeldingen om transaksjonen informerer Solon blant annet om at vederlaget knyttet til overtagelsen for 100 prosent av aksjene i KSE, er 608 millioner kroner som inkluderer oppgjør for intern gjeld. Vederlaget er basert på underliggende eiendomsverdier i KSE på omtrent 2,3 milliarder kroner.

bottom of page