top of page

Stadig flere bor i tettsteder

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at stadig flere av oss bor i tettsteder. I Bergen bor nesten alle i det som defineres som tettbygde strøk.

LIKER DET TETT: Stadig flere yngre mennesker foretrekker å bo i tettsteder. (Foto: Unsplash)

Ferske tall fra SSB viser at Bergen kommune nå teller 281.190 innbyggere. Av disse bor 274.891 i det som defineres som tettbygde strøk. Det tilsvarer hele 97,8 prosent av befolkningen. I Oslo er tilsvarende tall hele 99,4 prosent, mens det i Stavanger er 99,1. I Trondheim er tallet 97,1 prosent. Både Oslo og Stavanger er med andre ord en høyere andel av befolkningen som bor i tettbygde strøk enn det Bergen har.


Beboere i tettsteder er ifølge SSB litt yngre enn de som bor i spredtbygde strøk: 83,7 prosent av personer under 30 år bor i tettsteder, mot 78,8 prosent av de som er 60 år eller eldre. Videre har gjennomsnittsalderen i spredtbygde strøk økt fra 40,8 år til 42,1 år siden 1. januar 2014, mens økningen ikke har vært like stor i de tettbygde strøkene: Fra 38,5 år til 39,3 år.

bottom of page