top of page

Varsler millionkrav om kommunen sier nei til boligprosjekt

18. desember skal bystyret i Bergen ta stilling til om 10 boliger på Hop kan bygges. Et nei kan koste kommunen mange millioner kroner.

FÅR DE BYGGE? Hopsgaarden AS fikk nei hos utvalg for miljø og byutvikling. Får de nei i bystyret også kan det gå mot et massivt erstatningskrav. (Foto: Ard Arealplan)

Torsdag i forrige uke stemte komite for miljø- og byutvikling nei til ete boligprosjekt med ti boliger på Hop. Det skriver Fanaposten som forteller at planleggingen av prosjektet har pågått i flere år. Det var Jarle Brattespe fra SV som fremmet forslaget om å avvise planen. forslaget fikk støtte fra både Høyre, FNB, Rødt og Senterpartiet.

– Det er veldig uheldig at byrådet har latt denne saken gå så langt som den har gjort. Utbygger har lagt ned betydelig med ressurser i å utarbeide plane, og det er beklagelig for dem at det går slik, sier Brattespe til Fanaposten. Årsaken til forslaget om å avvise planene har å gjøre med at komiteen mener at arealet heller skal brukes til uteformål for Hop skole. utbyggerne er naturlig nok ikke begeistret og har via advokatfirmaet Hammervoll Pind varslet et erstatningskrav i mangemillionersklassen. Advokat Randi Hansen Våge mener tomteprisen for å erverve eiendommen er på cirka 20 millioner kroner. Hun påpeker også at utviklerne vil kreve erstatning for utgifter og tapt gevinst. Samlet snakker vi om kostnader på mellom 25 og 30 millioner kroner, ifølge Fanaposten.

bottom of page