Veidekke vil selge ut eiendomsdivisjonen

Veidekke har i et nylig styremøte besluttet å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur.

SJØFRONT: Veidekke Sjøfront på Sotra er et av selskapet prosjekter i bergensregionen.

– Veidekke arbeider kontinuerlig med å utvikle og posisjonere alle våre virksomhetsområder optimalt for langsiktig strategisk og økonomisk suksess. En deling av Veidekke i to rendyrkede virksomheter vil bidra til at hver enkelt virksomhet kan forfølge egne vekststrategier, egnet for sine markeder, med lønnsom vekst som vil skape verdier både for kunder, ansatte og aksjonærer, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke.


Beslutningen er resultatet av en strategisk gjennomgang av konsernets sammensetning og en vurdering av vekst- og utviklingsmulighetene for Veidekkes ulike virksomhetsområder. Styret i Veidekke har derfor gitt konsernledelsen mandat til å utarbeide en plan for hvordan en deling av Veidekke i to virksomheter kan gjøres for å skape best mulig grunnlag for vekst og utvikling i enhetene samt for å optimere aksjonærverdiene over tid. Veidekkes nåværende verdsettelse gjenspeiler, etter styrets vurdering, ikke fullt ut verdien av dagens virksomhet og en deling antas å bidra til å øke selskapets aksjonærverdier. Dette underbygges av en henvendelse Veidekke nylig har mottatt fra en seriøs aktør med konkret interesse for å kjøpe eiendomsvirksomheten.

Eiendomsvirksomheten har andre drivkrefter for verdiskapning enn øvrige virksomheter i Veidekke. En endret organisasjon og eierstruktur vil utvide det operasjonelle og finansielle handlingsrommet. Mandatet fra styret innebærer at både børsintroduksjon, å dele ut virksomheten til Veidekkes aksjonærer og salg av hele eller en andel av eiendomsvirksomheten vil bli vurdert. Arbeidet skjer i samarbeid med ABG Sundal Collier og advokatfirmaet Schjødt som er henholdsvis selskapets finansielle og juridiske rådgiver.


– Etter mange år med solid vekst og inntjening er Veidekke ved et veiskille der vi mener videre utvikling best ivaretas gjennom to selvstendige selskaper. Styrebeslutningen markerer således et skille og et stort skritt fremover i arbeidet med å tilrettelegge for økt langsiktig verdiskapning for Veidekkes aksjonærer, sier Svein Richard Brandtzæg, styreleder i Veidekke.

Veidekkes eiendomsvirksomhet er en av Skandinavias største boligutviklere, med en tomtebank på over 18 000 enheter i og rundt de største befolkningssentra i Norge og Sverige. Bokført verdi av virksomhetens eiendeler var per 30. september NOK 8,2 milliarder (segment) og totalt investert kapital var per 30. september NOK 6,6 milliarder. Ved årsslutt 2018 anslo Veidekke at markedsverdien på tomtene var betydelig høyere enn bokført verdi hvor merverdien hovedsakelig var knyttet til beregninger av den norske eiendomsvirksomheten. Selskapet har nå igangsatt arbeidet med å på nytt beregne totalverdi av samlet tomtebank og boligportefølje.

- Tiden er inne til å gi eiendomsvirksomheten en mer uavhengig rolle. En etablering av to separate virksomheter vil kunne gi en mer optimal finansieringsstruktur og -omfang, og derfor legge til rette for økt verdiskapning og vekst for begge enheter, sier Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør med ansvar for prosjektutvikling i Skandinavia.

Styret forventer at endelig beslutning om transaksjonsmodell og gjennomføring vil finne sted i løpet av første halvår 2020.

Bo i Bergen er et nettsted som skriver om nyboligmarkedet i bergensregionen. 

Ansvarlig utgiver og redaktør:
Torgeir Hågøy - 99 74 71 71 torgeir@boibergen.no

Abonnér på vårt nyhetsbrev

  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon

© 2020 / Bo i Bergen